Zápis - 2.1.2015

Kategorie: Zápisy z jednání VV

Zápis z jednání výboru SDH dne 2.1.2015

Zápis z jednání výboru SDH Češov ze dne 2.1.2015

Přítomni: Síka František, Šimonka Josef, Pavlata Tomáš

Omluveni: 0, Nepřítomni: 0

Program:

1.Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

2.Body pro jednání na schůzce se starostou obce

3.Hasičská zábava

4.Diskuze

5.Závěr

 

1. Schůzi zahájil starosta sboru František Síka. Zapisovatelem byl navržen Tomáš Pavlata, ověřovatelem zápisu byl navržen Josef Šimonka. Starosta dal hlasovat o zapisovateli a ověřovateli a o programu schůze.

Hlasování 1/2015:

PRO – 3, výbor SDH Češov schválil zapisovatele, ověřovatele zápisu a program schůze.

2. Hlavním bodem jednání bylo ujasnění bodů, se kterými půjde výbor na jednáníse starostou obce. Jednání proběhne 8.1.2015 od 18 hodin. Byly stanoveny tyto základní body:

a) zásahová jednotka, její forma, složení a proškolení členů, vybavení

b) brigáda na dřevo – cena z loňské tomboly, do hasičárny a na zábavu

c) vyplacení 17.000 Kč, které byly pro SDH Češov odsouhlaseny zastupitelstvem obce. Částka byla v rozpočtu obce na rok 2014 zahrnuta a je zmíněna v zápise ze schůze zastupitelstva obce ze dne 27.6.2013. Může být proplaceno i na základě faktur při nákupu savic, nových kamen a dalšího potřebného vybavení

d) stav komína u hasičárny, neprochází revizí. Návrh – zakoupení nového „stavebnicového“ komína obcí, SDH v rámci brigády postaví a připojí

e) nabídnutí odpracování potřebných brigád na základě podnětu od obce (natření zábradlí, čištění Tisovky a podobně)

Hlasování 2/2015:

PRO – 3, Proti – 0, Zdržel se: 0 VV souhlasí s navrženými body pro jednání se starostou obce..

3. Hasičská zábava – je nutné shánět ceny do tomboly. Zábava bude projednána na informační schůzi 3.1.2015 se členy SDH.

4. Diskuze:

Jednatel p. Pavlata:

  • Je nutné koupit nové sedátko na WC (je ulomené)

  • Orosené a zmrzlé kousky ledu po obvodu hasičárny (zevnitř), špatná hydroizolace?

  • Provize za měsíc prosinec vychází na 1400 Kč

  • Získána větší a lepší TV do klubovny (zdarma)

  • Silvestr byl vydařený a s hojnou účastí

Starosta p. Síka:

- nábor nových členů, 3 kandidátky, přijdou na informační schůzku 3.1.2015

 

V Češově dne 3.1.2015

Zapisovatel:

Ověřovatel:

Starosta SDH:

Komentáře

postPřidat komentář
odpovědět
http://obatglaukoma.utamakansehat.com/
http://obathipertiroid.utamakansehat.com/
http://obatinsomnia.utamakansehat.com/
http://obatnyerisendi.utamakansehat.com/
http://obatpenyakittbc.utamakansehat.com/
http://obatususbuntu.utamakansehat.com/
http://obatbatuempedu1.utamakansehat.com/
odpovědět
http://obatpenyakittbc.utamakansehat.com/
http://obathipertiroid.utamakansehat.com/
http://obatglaukoma.utamakansehat.com/
http://obatnyerisendi.utamakansehat.com/
http://obatpenyakitparuparubasah.utamakansehat.com/
http://obatpenyakitgondokberacun.utamakansehat.com/
http://obatususbuntu.utamakansehat.com/
http://obathernia.utamakansehat.com/
http://obattbckelenjar1.utamakansehat.com/
http://obatleukimia1.utamakansehat.com/