Úvod

Vítejte na stránkách Sboru dobrovolných hasičů Češov. Češov je malá vesnice mezi Jičínem a Kopidlnem a má necelé dvě stovky obyvatel. SDH Češov se snaží pro zlepšení společenského a kulturního vyžití pořádat různé společenské a dětské akce.

Výroční členská schůze, na které proběhnou doplňkové volby do výboru SDH Češov se uskuteční dne 1.12.2018 od 17 hodin.

Program výroční členské schůze:
1) Přednesení programu a jeho schválení
2) Doplňující volby do výboru SDH
3) Zpráva o činnosti SDH Češov za rok 2018
4) Zpráva o hospodaření SDH Češov za rok 2018
5) Plán činnosti a rozvoje v roce 2019
6) Diskuze
7) Návrh usnesení a závěr
8) Občerstvení a volná zábava