Historie SDH Češov

První počátky hasičského sboru v Češově se datují do roku 1885. V tehdejší restauraci u Bažanta v Jičíně (dnes restaurace Anděl) se sešli sousedé češovští s Františkem Vejlupkem, rolníkem z Dolan, který je přesvědčoval o prospěšnosti hasičského sboru pro takovou obec, jako je Češov, kde jsou všechny střechy z dřevěných došků. Jan Bíšek, člen obecního zastupitelstva přislíbil projednat vznik sboru na schůzi obecního zastupitelstva, kde byli všichni výboři pro. Sbor byl založen z jara 1885. Následně byla vybrána stříkačka firmy Smékal Praha - Smíchov a bylo zakoupeno další příslušenství v ceně 12.000 zlatých (na dnešní poměry zhruba 360.000 Kč). Stříkačka byla přivezena 5.3.1886 do Bartoušova, po příjezdu vysvěcena kaplanem Vašátkem ze Žlunic a poté za přítomnosti továrníka Smékala vyzkoušena a předvedena. Netrvalo to však dlouho, zamrzala voda.

Následně došlo v roce 1893 k dvouletému přerušení činnosti, kdy se sbor na základě neshody rozpadl. V roce 1895 však přišlo úřední nařízení z Jičína a činnost sboru byla obnovena. Od tohoto roku funguje sbor dodnes. Zastával významnou společenskou činnost, pořádání plesů, účastnil se okresních a okrskových soutěží, výročních a okrskových schůzí a župních sjezdů. V roce 1932 předvedl jako první v jičínské župě cvičení žáků.

V roce 1937 pořádal Češov župní sjezd a pozvánka na tento sjezd visí zarámovaná v klubovně zbrojnice. Průvodu se zúčastnilo asi 900 lidí a celá obec tímto župním sjezdem žila. Nastávající události však utlumily činnost sboru, a to nejen v Češově. V roce 1940 bylo upuštěno od pořádání plesu a zbrojnice a stříkačka byly opatřeny nápisem německo-českým...

Po válce se činnost pozvolna obnovovala. V roce 1956 přišlo 6 nových členů a to byl odrazový můstek. Pilně se trénovalo, což přineslo ovoce v podobě vítězství v okresní soutěži nemotorových stříkaček v Libáni v konkurenci 32 družstev. Toto vítězství nám přineslo nejen slávu, ale i příslib motorové stříkačky, která nám byla skutečně následujícího roku přivezena a předána.

To byl začátek nové éry češovských hasičů. Byla ustanovena 4 soutěžní družstva (muži, dorostenky, žáci a žákyně), která vozila pravidelně první místa ze soutěží. 7.7.1957 se okresní kolo odehrálo v úmorném vedru v Češově, muži a dorostenky vyhrály své kategorie, žačky skončily druhé a žáci šestí. V následujích letech probíhá opět standardní činnost sboru (plesy, soutěže, okresní sjezdy a podobně) a činnost opět pomalu upadá.

Vroce 1986 začala výstavba hasičské zbrojnice. Sbor dále pořádá poznávací výlety do blízkého i vzdáleného okolí. Zájem však pomalu upadá, po roce 2003 nejsou pořádány ani plesy.

Dne 14.3.2014 byla zakoupena (staro)nová stříkačka PPS-12 za 25.000 Kč a před koncem roku 2013 sada požárních hadic s rozdělovačem. Snad přijde opět nárůst zájmu o hasičinu, jako tomu bylo před 47 lety...


Historie SDH Češov

  • Autor: Hlavní administrátořiAdmin
  • Vydáno: 18.4.2014
  • Zobrazeno: 1 329x
  • Komentářů: 0