Všeobecná pravidla výletů

Kategorie: Výlety s SDH

Všeobecná závazná pravidla a informace o výletech

Pořadatelem výletu je SDH Češov v rámci svého kulturního programu. Výlety jsou určeny jak pro členy kteréhokoliv SDH (potažmo SH - ČMS), tak pro širokou veřejnost.

Přihlášení účastníci prohlašují, že jsou si vědomi svého zdravotního a psychického stavu a že jsou schopni absolvovat výlet, na který se přihlásili.

Každý přihlášený se účastní výletu na vlastní nebezpečí.

Přihláška je považována za přijatou až ve chvíli uhrazení stanovené ceny výletu. Tím je také přihláška považována za závaznou.

V ceně výletů není stravování účastníků, pokud není uvedeno jinak.

V ceně výletů je doprava a vstupné do všech navštívených prostor, pokud není uvedeno jinak.

Uhrazená částka nebo její část se vrací pouze:

  1. v případě zrušení výletu (vždy celá částka) nebo

  2. při odhlášení v dostatečném předstihu a zároveň dostatečném počtu dalších zájemců (vždy celá částka), nebo

  3. při odhlášení v dostatečném předstihu. Zde může být vrácená částka snížena např. o nevyčerpané jízdné

V bodě 2 a 3 patří plné právo rozhodování o vrácení zálohy pořadateli (zástupcům SDH Češov).

Výchozím bodem výletů je hasičská zbrojnice v Češově. Pořadatel nemá povinnost nabírat účastníky zájezdu v místě jejich bydliště, ale bude brán ohled na bydliště účastníků a trasu výletu.

Podpisem přihlášky souhlasím se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, bydliště a tel. číslo) pro potřeby pořadatele výletů k určení věku účastníka, bydliště pro místo nástupu a tel.čísla pro potřeby kontaktu ohledně výletu. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě.

Jak se přihlásit na výlet:

Osobně v hasičské zbrojnici v Češově (nejlépe každý víkend po 18 hodině)

Telefonicky na tel. číslo 777 103296 - bude domluveno osobní setkání a vyplnění přihlášky + uhrazení ceny výletu

Emailem na sdh(at)sdh-cesov.cz – uveďte jméno, příjmení, datum narození a tel. číslo. Poté bude domluveno potvrzení přihlášky a úhrada ceny výletu.

Informace: tel. 777 103 296, email: sdh@sdh-cesov.cz, www.sdh-cesov.cz

Komentáře

Jméno
Kontrola captcha
Text
b i u s img code url hr

Nebyly přidány žádné komentáře.